WEDSTRIJD. Maak kans op een gratis FOTOSHOOT voor jou en je mama.
Ga naar de facebookpagina om te kunnen deelnemen!

Deel dit filmpje op je eigen facebookprofiel (openbaar weliswaar, anders kan ik het niet zien) en schrijf erbij wat de superkracht van jouw mama/plusmama/schoonmama/mamafiguur is.
Op Moederdag maak ik de winnaar bekend!
Even voor de duidelijkheid: deze shoot is voor jezelf en je mama of de mamafiguur in je leven, niet voor jezelf en je kinderen. 

(Neem je liever het zekere voor het onzekere? Dan kan je ook altijd een cadeaubon bij me bestellen via info@silversixpence.be.)