Een voornemen van me was om op momenten dat ik moet wachten niet naar mijn smartphone te grijpen, maar steeds een schetsboekje en tekenmateriaal op zak te hebben om al tekenend de tijd te doden.
Op die manier geef ik mezelf wat experimenteertijd: kan ik wat nieuwe techniekjes uitproberen, eens afstappen van mijn ‘gewoonlijke’ manier van tekenen en eens losser te werken. Zonder een deadline of verwachtingen. Ik neem zelfs een reis-setje waterverf mee.
De eindresultaten vind ik niet altijd even geslaagd, maar als ik er maar iets uit heb geleerd, ben ik tevreden.
Enkele van mijn onderweg-schetsjes: